När du behöver en jurist

14 oktober 2019 william eriksson
När du behöver en jurist

En del situationer i livet kräver att du anlitar en kunnig jurist. Som privatperson är det oftast vid milstolpar i familjelivet, som vid födslar, giftermål, skilsmässor och dödsfall. Att tolka och förhålla sig till lagböcker och krångliga juridiska texter kan vara en utmaning. 

Om din motpart eventuellt är oense med dig är det oftast bäst att dra in en tredje part. Det gäller att anlita någon som har gedigen utbildning och erfarenhet och har bred kunskap om just det som du behöver hjälp med.

 

 

Hjälp vid bodelning

 

Det är vanligt att anlita en jurist vid bodelning. Att skiljas åt är en jobbig tid i livet och att behöva diskutera vem som får vad kan vara en krävande process. Det är inte bara saker i hemmet som behöver gås igenom, utan olika ekonomiska aspekter. Finns det barn med i bilden kan situationen upplevas som extra komplicerad. 

Att anlita en jurist kan inte bara lösa eventuella konflikter, det kan också förebygga. Genom att ta in expertis utifrån kan båda parter känna sig trygga med att allt går rätt till enligt alla lagar och regler. Man hittar fram till den bästa möjliga lösningen utan onödiga diskussioner och omvägar.

 

Hur välja rätt jurist?

 

Jurister är ofta specialiserade inom olika fält. Om du behöver hjälp med en bodelning är det bra att vända sig till en jurist som arbetar med familjerätt. En del drar sig för att anlita en jurist på grund av att de tror att kostnaderna kommer att skena. Men att ta hjälp av stöd i ett tidigt skede kan snarare kväva konflikter i sin linda och undvika större problem längre fram. 

Vissa försäkringar täcker vissa kostnader i samband med rättsstöd. Så se över ditt försäkringsskydd innan du anlitar juristen. Står du inför att göra en bodelning? Här finns en jurist som kan hjälpa dig med det.

Fler nyheter