Valet av skola – kanske det viktigaste valet du gör för dina barn

13 juli 2019 jonas olsson
Valet av skola - kanske det viktigaste valet du gör för dina barn

Redan när graviditetstestet ger ett positivt resultat börjar tankarna och planeringen kring vilken typ av föräldrar vi vill vara. De flesta har klart för sig vilka saker i ens egen barndom man tyckte var mer eller mindre bra och det är saker man tar med när man gör upp sin egen plan kring föräldraskapet. Föräldrarna är de mest centrala personerna i ett barns liv och en trygg och kärleksfull miljö är otroligt viktigt, men dessvärre är det inte riktigt så enkelt då man som föräldrar inte är de enda som har stort inflytande i barnets liv. Vi lämnar omsorgen av våra barn till pedagoger i förskolan och skolan och det är oundvikligt att barnet påverkas av såväl pedagoger som klasskamrater. Detta kan vara både positivt och negativt. Därför är val av skola så otroligt viktigt!

 

Det finns mer än en sorts skola

Du som förälder har möjlighet att påverka ditt barns undervisning. Det finns många bra skolor i kommunens regi, men många föräldrar har en föreställning om att de kommunala skolorna är de enda alternativ som finns, men så är inte fallet! Det finns en del olika friskolor med olika värdegrunder och inriktningar som man kan välja istället. Exempelvis finns det skolor med Waldorfpedagogik eller liknande och en skola i svedala arbetar efter friluftsfrämjandets pedagogik “I ur och skur”.

 

Nyfikna, trygga och friska barn

Nyfikna, trygga och friska barn är det som alla föräldrar önskar. Så varför inte lägga ner tid på att läsa om de olika skolorna och dess pedagogik för att kunna göra ett aktivt val för att bidra till en bra skolmiljö för dina barn? Leta efter en skola som kan ge dina barn en trygg miljö och ett lustfyllt och kreativt lärande. Våra barn är det käraste vi har, låt oss göra vårt bästa för att ge dem det bästa.

Fler nyheter