Vad innebär en sjukförsäkring för dig som bor i Sverige

02 september 2020 Staffan Ehrlin

editorial

Bor du i Sverige och är nyfiken på vad en privat sjukförsäkring kan innebära för dig? Oavsett om det är första gången du ger dig in i en värld av hälsovård eller om du har haft försäkringsskydd i hela ditt liv, kan du genom att förstå grunderna i det svenska sjukförsäkringsskyddet och hur en privat försäkring kan komplettera det, se till att du har tillgång till den vård och det skydd som krävs för att upprätthålla en hälsosam livsstil. I det här blogginlägget tittar vi på hur privata sjukförsäkringar fungerar i Sverige, vilka som omfattas av grundplanen och vilka tilläggsförmåner som kan vara tillgängliga beroende på ditt försäkringsbolag. Gör dig redo att beväpna dig med kunskap så att du kan förbli en informerad konsument när du gör val som rör din hälsa.

Alla i Sverige omfattas

I Sverige omfattas alla av den grundläggande hälsovårdsplanen genom det nationella sjukförsäkringssystemet. Detta ger tillgång till primärvård och specialisttjänster samt sjukhusvistelser och vissa läkemedel. Men om du vill ha ytterligare skydd utöver det som erbjuds i standardplanen kan en privat sjukförsäkring vara ett bra alternativ. Privata planer ger vanligtvis mer ekonomisk ersättning vid sjukdom och olycka än vad nationella planen gör och kan även täcka sjukvårdskostnader utomlands samt förebyggande hälsovårdstjänster som tandvård och synundersökningar.

Sjukförsäkring

Det är viktigt att notera att privata sjukförsäkringar i Sverige inte är en ersättning för det grundläggande sjukförsäkringsskydd som tillhandahålls av det nationella systemet, utan snarare ett tillägg till det. Detta innebär att även om du har privat sjukförsäkring, måste du fortfarande betala samma avgifter för tjänster som tillhandahålls inom ramen för grundplanen. Om din privata försäkringsgivare täcker extra kostnader, till exempel sjukhusvistelser eller behandlingar utomlands, kan det dock vara till hjälp för att se till att du har tillgång till högkvalitativ sjukvård oavsett var du befinner dig.

Fler nyheter