Migrationsrätt i Göteborg

25 oktober 2020 william eriksson

Som ankommande till Sverige kan det ibland vara svårt att veta hur man kan få rättslig hjälp. Som utländsk medborgare i Sverige så behöver man ta kontakt med migrationsrätten för att få stanna. Ibland kan det vara så att man kommit till Sverige utan lagliga papper. Gått igenom rättsprocessen som i bästa fall ger utländska personer rätt att stanna i landet. Men om så inte är fallet kan man får hjälp med att överklaga ett utvisningsbeslut.

Hjälp i flera ärenden

Det finns flera anledningar till att man kan få hjälp av en advokat. Det kan handla om att man vill söka asyl i Sverige. Eller att man önskar jobba och behöver ett arbetstillstånd för att kunna göra det. Har man svårt att förstå eller göra sig förstådd på svenska så kan man få hjälp av en tolk eller en advokat som talar det egna språket.

 

 

Om man tappat bort sina anhöriga

Många familjer som kommer till Sverige som flyktingar tappar ibland bort varandra. Man hamnar på olika platser i landet. Med hjälp av migrationsmyndigheterna kan man se till att alla familjemedlemmar får träffas igen. Att man får komma till samma plats. Det händer även ofta att barn kommer utan sina föräldrar. Som ensamkommande barn har man rätt till rättsskydd och alla kostnaderna tas om hand av staten. Så det är något man inte behöver oroa sig för. 

Har man ansökt om asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd men fått avslag av rätten? Detta innebär även att man inte får stanna i landet. Då kan man få hjälp med att tillsammans med en advokat överklaga beslutet. Mera information finns om man googlar på migrationsrätt i Göteborg. Genom information kan man undvika missförstånd och försöka att lösa alla oklarheter så fort som möjligt. Vilket är av största vikt då dessa ärenden kan ta sin tid innan det kommer ett avgörande beslut.

Fler nyheter