En avsättning till tjänstepension kan rädda din ekonomi på ålderns höst

07 juni 2021 Camilla Holmgren

editorial

Tjänstepension är en pensionsplan som du får genom ditt arbete. Den kostar vanligtvis arbetsgivaren pengar att tillhandahålla, men den är också ett bra sätt att spara till pensionen. I det här blogginlägget diskuterar vi vad tjänstepension är och hur mycket den kostar. Vi kommer också att prata om de olika typerna av tjänstepensioner som finns och varför det är viktigt att ha en sådan.

Varför det är viktigt med tjänstepension

En tjänstepension är viktig eftersom den kan spara pengar när du går i pension. Det är ett bra sätt att komplettera din inkomst och se till att du har tillräckligt med pengar att leva på när du går i pension. Ofta räcker inte den pension som du får av staten. Tjänstepensionen kan också användas som ett skatteskyddat investeringskonto, vilket innebär att du inte behöver betala skatt på de pengar du bidrar med. Och om din arbetsgivare erbjuder en tjänstepension är det troligt att de matchar dina bidrag, vilket gör det till en ännu mer värdefull förmån. Låt Afa Försäkring sköta din avsättning till tjänstepension och rädda din ekonomi när du ska gå i pension.

avsättning till tjänstepension

Hur mycket kostar tjänstepensionen?

Kostnaden för en tjänstepension varierar beroende på typ av plan och leverantör. Vissa planer kan ha månadsavgifter, medan andra bara tar ut en avgift när du lämnar företaget eller går i pension. Det belopp som du bidrar med det påverkar också kostnaden, liksom de investeringsalternativ du väljer. Tjänstepensioner har vanligtvis lägre avgifter än andra typer av pensionskonton.

Typer av tjänstepensioner

Det finns två huvudtyper av tjänstepensioner: förmånsbestämda och avgiftsbestämda.

Förmånsbestämda planer lovar en viss utbetalning vid pensioneringen, medan avgiftsbestämda planer endast garanterar de avgifter du betalar in. Den typ av plan som ditt företag erbjuder avgör hur mycket du betalar in till pensionen och hur mycket du får när du går i pension.

Fler nyheter