Advokat kunnig i asylrätt i Göteborg

15 januari 2022 Lily Hansen

editorial

Ibland kan man av olika anledningar inte stanna i sitt hemland utan måste söka sig någon annanstans och starta ett nytt liv. Som utländsk medborgare som vill stanna i Sverige måste man ansöka om uppehållstillstånd. Detta kan man göra redan vid gränsen, men vanligare är att man gör det på något av Migrationsverkets kontor runt om i landet. Det är en lång process som kräver en hel del pappersarbete och tålamod.

Man kan själv ansöka om uppehållstillstånd men det finns även advokater som är specialiserade på asylrätt och som kan bistå. Då går processen ofta smidigare och inte sällan får man också besked mycket snabbare. Sverige har en lång historia av migration och många av de advokater som arbetar med asylrätt talar många olika språk och känner väl till olika länders kulturer och eventuella problem i samhället. Att ta hjälp av en advokat specialiserad på asylrätt har därför många fördelar. 

 

image

 

Advokathjälp som talar många olika språk

Som asylsökande från ett annat land har man oftast rätt till ett offentligt biträde som hjälper till genom hela processen. Det betyder att det då är staten som betalar advokatens lön och man har också själv rätt att välja vilken advokat man vill ha. Då man som ny i ett land inte sällan känner sig ganska utsatt och framtiden om man ska få stanna också är oviss, har valet av advokat stor betydelse. Framförallt är det viktigt att man väljer en advokat som är erfaren och väl insatt i asylrätt och olika länders kulturer.

Det är också viktigt att personkemin stämmer och att man känner sig trygg med den advokat som ska företräda en genom asylprocessen. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man hitta viktig information om deras olika advokaters språkkunskaper, erfarenhet och expertområden. Sök exempelvis på asylrätt i Göteborg och det kommer upp flera intressanta förslag.

Fler nyheter