VVS-konsulter – en väsentlig del i byggandet av en funktionell infrastruktur

26 februari 2022 william eriksson

editorial

En VVS-konsult är någon som är utbildad i konstruktion av avlopp och rör och därtill montering av VVS-detaljer. De arbetar ofta med företag, stat och landsting (och ibland privatpersoner) för att göra samhället och dess infrastruktur bättre. De håller ofta i kurser relaterade till VVS och dränering och erbjuder certifieringsprogram.

VVS konsulter har många kompetensområden och ska kunna designa system för rening av luft, vatten och avlopp samt kyla, värme, tryckluft. De ska också kunna göra energiberäkningar och energideklarationer,


VVS-konsulter genomför utredningar och besiktningar

En VVS-konsult bör även kunna bistå med utredningar och besiktningar. Utredningar ska genomföras på ett objektivt vis och vara skräddarsydda efter kundens behov samt fungera oavsett vilken del av VVS det handlar om. De ska säkerställa att miljötänkande, energieffektivitet, besparingar och livscykelkostnader beaktas.

Inom energitjänster ska kompetenta VVS konsulter sträva efter att ge bästa driftsekonomin på lagd investering. Tjänster som tillhandahålls ska omfatta energiberäkningar, inventeringar, undersökningar, LCC-beräkningar och energikrav. För företagsägare som vill göra sin miljöbild bättre bör miljöcertifieringstjänster tillhandahållas.

 

VVS konsulterVVS-konsulten är ensam ansvarig för hela processen

VVS-installationer är nödvändiga, men kan vara dyra och görs sällan mer än en gång. Det är komplicerat att framställa bra termisk bekvämlighet eftersom det har stor påverkar på hur folk mår i sin närmiljö. Därför är teknisk skicklighet, kreativitet och erfarenhet i alla stadier något som krävs av en VVS-konsult. De ska ge ett energieffektivt och funktionellt inomhusklimat för både arbetsmiljön och hemmet.

De ska kunna hantera uppgifter i byggprocessens alla stadier. Från idé/utredningsstaide och förstudie via dokumentationen av proceduren till designstadiet. De fungerar också som installations-koordinatorer och installationsledare under allt från byggfasen av små renoveringsprojekt till storskaliga utvecklingsprojekt och nya produkter.
Så när du anlitar en VVS-konsult är det viktigt att se till att de har rätt utbildning och har de certifieringar som behövs för att utföra jobbet felfritt.

Fler nyheter