Ställdon i kritiska processer

26 oktober 2019 patrick pettersson
Ställdon i kritiska processer

Av och på, så enkelt så. Men kunder har krav och processegenskaper som media, tryck, temperatur och flöde gör att man måste veta vad man gör när man väljer och installerar ställdon i processindustrin. Dessutom varierar metoden att styra själva omställningen: elektriska, hydrauliska, pneumatiska och manuella ställdon finns för alla typer av media och krav. 

Askalon är en ledande leverantör som kan säkerställa att man får exakt det ställdon man behöver för sin tillämpning. Om man inte har väldigt hög kompetens inom ventiler och ställdon så är det viktigt att hitta en pålitlig och superkunnig leverantör, som Askalon, redan på projekteringsfasen – eller som löpande underhållspartner.

 

Ekonomi och miljöaspekter

Konsekvenserna av ett felaktigt val av ställdon kan vara katastrofala. Stora läckage av vissa media kan få mycket stora konsekvenser, för företaget och för miljön. Risker för anställda, närboende, natur och i extrema fall över riktigt stora områden är givetvis viktiga faktorer för hur man dimensionerar och väljer ställdon. Likaså andra komponenter, men även i mer vardagliga tillämpningar kan ett systemfel få stora konsekvenser. En fabrik eller ett kraftverk som står still under reparation kostar stora summor under lång tid. Het ånga, frätande ämnen och påverkan av högtryck kan skada arbetare som har oturen att befinna sig på fel plats vid en olycka.

 

 

Säkerhet är A och O

Som diskuterats ovan så är ställdon i processer kritiska element i riskanalysen inom industrin. Kunskap om sin process och vilka krav som bör ställas på komponenter i den är viktig och måste hela tiden säkerställas. Leverantörer ska inte bara leverera utrustning utan kompetens är minst lika viktig. 

En inköpsprocess som fokuserar på priser och enbart statiska kravspecifikationer är inte säker nog för kritiska system utan vidare och större krav måste ställas på leverantörer: Vilken kompetens har de? Hur säkerställer de denna? Hur arbetar de i sin tur med sina underleverantörer?

Fler nyheter