Invaliditetsintyg – vad är det och hur kan det hjälpa unga rullstolsburna?

27 april 2023 Julia Zsiga

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära en rad utmaningar och hinder, både fysiskt och psykiskt. För unga rullstolsburna kan vardagen vara särskilt påfrestande, men det finns olika stöd och hjälpmedel som kan underlätta. Ett av dessa är invaliditetsintyg, som kan ge rätt till olika former av ekonomiskt stöd och anpassningar.

Vad är ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg är ett läkarintyg som visar på en persons funktionsnedsättning och dess omfattning. Det kan användas för att söka olika former av ekonomiskt stöd och anpassningar, till exempel personlig assistans, bostadsanpassningsbidrag och sjukersättning.

Det är viktigt att poängtera att ett invaliditetsintyg inte innebär en fastställd diagnos eller bedömning av hur mycket en persons funktionsnedsättning påverkar vardagen. Intyget är en bedömning av läkaren som grundar sig på den medicinska dokumentationen och undersökningen av personen.

invaliditetsintyg

Hur kan ett invaliditetsintyg hjälpa unga rullstolsburna?

För unga rullstolsburna kan ett invaliditetsintyg vara till stor hjälp i vardagen. Det kan ge rätt till personlig assistans, vilket kan innebära att man får hjälp med olika aktiviteter och sysslor som annars kan vara svåra att utföra på egen hand. Assistansen kan vara av både fysisk och psykisk karaktär, och anpassas utifrån individens behov och önskemål.

Invaliditetsintyget kan även ge rätt till bostadsanpassningsbidrag, vilket kan användas för att göra hemmet mer tillgängligt och anpassat för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att installera en hiss eller anpassa badrummet så att det blir lättare att ta sig in och ut ur duschen.

Vem kan utfärda ett invaliditetsintyg?

Ett invaliditetsintyg kan utfärdas av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att intyget är så detaljerat som möjligt och beskriver funktionsnedsättningen och dess konsekvenser på ett utförligt sätt.

Om man är osäker på hur man ska gå tillväga för att få ett invaliditetsintyg kan man ta kontakt med sin läkare eller kommunens handikappkonsulent. De kan hjälpa till med information och vägledning i processen.

Fler nyheter