Hur hittar man en bra förskola i Malmö?

29 december 2021 jonas olsson

editorial

För den som ska välja förskola i Malmö till sitt barn finns det en hel del att tänka på. Viktigast är att utgå från vad som blir bäst för barnet. Saker som kan ha betydelse är barngruppens storlek eller hur många pedagoger det är per grupp. Men också hur långt det är till förskolan, hur lokalerna ser ut och hur möjligheterna för att vistas utomhus är. I vissa fall kan det också var bra med en förskola som bedriver sin verksamhet efter en specifik pedagogik. 

Några av de olika pedagogiska systemen som vissa förskolor arbetar efter är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. Men i Malmö finns det också förskolor som bedriver sin verksamhet efter Friluftsfrämjandets pedagogik ”I ur och skur”. Det kan vara bra att känna till att oavsett pedagogik måste alla förskolor i Sverige följa läroplanen så att alla barn får möjlighet att utvecklas och lära sig. 

 

image

Vad är bäst för barnet?

Alla barn har olika behov och det är därför det är så viktigt att välja en förskola som passar barnet. Vissa barn mår bättre av lite mindre grupper medan andra tycker det är roligare då man är riktigt många. Viktigt är alltid att barnet får den uppmärksamhet det behöver från pedagogerna. Bara då kan barnet känna sig riktigt tryggt. 

Många gånger kan det vara bra att välja en förskola som inte ligger alltför långt ifrån hemmet. Då slipper barnet långa och jobbiga resor, och det blir också enklare att som vuxen hinna lämna och hämta på förskolan i tid. Men närheten till förskolan har också positiva effekter på fritiden då det ofta finns flera barn från det närliggande området som går där. Då kan barnen leka och umgås även på helger. Men man kan också som föräldrar ibland om det är extra stressigt, hjälpas åt med hämtning och lämning. 

Fler nyheter