Hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

20 oktober 2021 Lily Hansen

advertorial

Det är jobbigt att flytta och det är jobbigt att röja ur förråd, men det går ändå an om man inte behöver skriva upp allt av värde. Det måste man göra när någon gått bort. Nu är det kanske inte varje kaffekopp som ska skrivas upp, men allt av värde måste hanteras på rätt sätt.

Det finns ju ofta en självklar närstående som tar hand om det mesta, och det kan finnas ett tydligt testamente om någon avlider. Men alla tillgångar och skulder ska registreras. Att gå igenom alla tillgångar och avgöra vem som ska ha vad är nödvändigt, och det är viktigt att ha ett bra stöd från någon som kan när man gör det. 

Det är därför man kontaktar en jurist i Sölvesborg. Man får hjälp att göra en bouppteckning som är formellt riktig. Lagen säger att när någon avlidit så måste bouppteckningen göras inom tre månader.

 

 

Bouppteckningen måste vara formellt riktig och den ska skickas in

Det är så mycket att hålla reda på när det gäller ett dödsbo så om man inte gjort det förut är det väldigt skönt att få hjälp. Kommer inte alla papper in i tid kan det bli helt onödiga straffavgifter från myndigheterna så det gäller att känna till vad som gäller.

Anhöriga och myndigheter ska informeras och det ska kallas till möten. Då är det bra om någon håller i de trådarna. Det gör en jurist som engagerar sig i sitt arbete. Dessutom är det ett stöd i vad som kan vara en svår situation. 

Det blir dödsboet som betalar för juristens arbete så man behöver inte vara orolig för kostnaderna. En seriöst arbetande jurist har en tydlig prislista och kan tala om vad uppdraget kommer att kosta. Tar man tidigt yrkeskunnig hjälp så besparar man sig själv mycket oro och många frågor.

 

Fler nyheter