Advokat i Landskrona som kan familjerätt och vårdnadstvister

15 juni 2022 jonas olsson

editorial

En vårdnadstvist uppstår vanligtvis i samband med en skilsmässa eller separation. Ofta handlar konflikten om hur man ska fördela tiden med barnet mellan föräldrarna, var det ska bo eller gå i skolan. För barnets skull bör man försöka lösa tvisten så fort som möjligt genom att låta en familjerättsadvokat medla. Men man kan också vända sig till socialförvaltningen i den kommun man bor i och be om medlingshjälp.

Det händer tyvärr att vårdnadshavare inte kan komma överens och att vårdnadstvisten måste avgöras i domstol. Viktigt att komma ihåg är att domstolen utgår från vad som är bäst för barnet då den dömer i vårdnadstvister. Vad föräldrarna tycker och vill spelar ingen roll. Vårdnadstvister är ofta jobbiga för alla inblandade, men främst för barnet. Därför gör man bäst i att anlita en familjerättsadvokat som har stor erfarenhet av vårdnadstvister och som verkligen kan engagera sig i målet. 

 

Familjerätt

 

Hur mycket kostar det att anlita en advokat?

Har man hamnat i en vårdnadstvist och behöver anlita en familjerättsadvokat är det bästa att gå på rekommendationer från vänner och familj. Men man kan också via Advokatsamfundets hemsida få förslag på familjerättsadvokater på den ort man bor. Sök på exempelvis familjerätt i Landskrona eller någon anna ort och man får flera intressanta förslag. Här är ett exempel på en advokatbyrå i Landskrona som har familjerätt och vårdnadstvister som specialområde: https://activaadvokaterna.se/verksamhetsomraden/familjeratt/

När man anlitar en familjerättsadvokat i samband med en vårdnadstvist måste man vanligtvis själv stå för kostnaden, men man kan också i vissa fall ha rätt till ett offentligt ombud. Har man en hemförsäkring kan man många gånger via den få rättshjälp. Men att kontakta en familjerättsadvokat och ha ett inledande samtal kostar ingenting. Vid det inledande mötet får man redogöra för vad som har hänt och vad man behöver hjälp med. Tillsammans tar man sedan fram en strategi för hur man ska gå tillväga för att lösa vårdnadstvisten.

Fler nyheter