Anpassad klottersanering och klotterskydd i Lund

31 oktober 2020 Cecilia Olsson

Klotter är ett stort problem för många fastighetsägare. Det är vanligast att klotter förekommer på stora flerfamiljshus men det händer även att det kan klottras på enfamiljshus. Oavsett så är det något som förmodligen ingen önskar ha på sin fasad eller någon annat ägodel. Klotter är sällan snyggt och kan dessutom ge intrycket av att fastigheten är ovårdad. Dessvärre är det svårt att förebygga och många fastighetsägare blir därför drabbade, ofta mer än en gång.

Fasader kan ta skada vid sanering

Det är tyvärr inte heller helt problemfritt att få bort klottret, speciellt om det sitter på en putsfasad. Alla underlag klarar olika behandlingsmetoder då det kommer till klottersanering, till exempel så klarar betong av en relativt tuff behandling, något som absolut inte är fallet när det kommer till fasader i kalkputs. 

Proffs har koll på vad som ska användas 

Det absolut bästa är att ta hjälp av ett professionellt företag då det finns behov för klottersanering eftersom de vet vilken behandling som passar bäst för olika fasader. För den som tar sig an uppgiften utan rätt kunskap och erfarenhet kan det sluta med skador på ytskiktet. Det kan skilja mycket mellan olika klottersaneringar så experter gör ofta en ordentlig analys av underlaget för att komma fram till vilken metod som passar bäst innan själva saneringen påbörjas.

Klotterskydd är en viktigt del av klottersaneringen

Ett professionellt företag ser ofta även till att lägga på ett så kallat klotterskydd, vilket skyddar fasaden och gör framtida saneringar lättare om ytan återigen skulle bli nedklottrad. Ett företag som använder sig av de bästa klotterskydden samt effektiva och skonsamma metoder vid klottersanering är Hustvättarna.

Hustvättarna är ett mycket bra val för den som är i behov av klottersanering och klotterskydd i Lund. De är även verksamma i andra skånska orter och har sitt huvudkontor i Malmö.

Fler nyheter